COI3: Caljé Organisatie en… drie maal een I: Inspiratie, Innovatie en Informatie. 3 raakvlakken die binnen elke organisatie en mens een belangrijke rol spelen bij ontwikkelen en grip te krijgen op verbeteren en veranderen.

Inspiratie
Veranderen begint in de visie van COI3 met het opdoen van inspiratie: wat ondersteunt uw bestaansrecht en wat wilt u veranderen. U bent op A en u bepaalt B. COI3 ondersteunt dit middels programma´s of projecten met als uitgangspunt het einddoel te bepalen en de impact daarvan boven tafel te brengen.

Innovatie
Wanneer de doelstellingen helder zijn dan kan een transitie ingezet worden: de innovatie. Gezamenlijk het pad op, van A naar B. COI3 ondersteunt dit transitieproces middels projectmanagement, programmamanagement, verandermanagement en coaching.

Informatie
Vervolgens verankert u de verandering, enerzijds door het vergaren van informatie over de stand van zaken, en bij te sturen waar nodig. COI3 ondersteunt dit door het inzichtelijk maken van de stand van zaken. COi3 ondersteunt het bijsturen middels kennismanagement en het organiseren van training en coachen van de medewerkers.

Mijn naam is Johan Caljé en ik kom graag in gesprek.
Telefoon: 0343-444073/06-51808100
Email: a.j.calje@coi3.nl